POLKAST

Dimitrije Birač: Karlovačka vlast ne radi u interesu većine

Žarko Puhovski: Ekonomija je zabranjena, a društvo ukinuto

Nataša Lemić: Javno priznanje nas neće umiriti

Polkast Lovro Zaplatić: Umislili smo se, a krhki smo

Polkast Josip Kregar: Građani su napušteni

Polkast Krunoslav Karin: Nisam mrtav