Osiguran novac za pomoćnike u nastavi

Grad Karlovac je osigurao sufinanciranje dvanaestomjesečnog projekta “Škola za sve uz pomoćnike u nastavi IV”, a time i 47 pomoćnika u nastavi za 67 učenika u 11 škola, javljaju iz gradske uprave.

“Troškovi projekta iznose 2.129.184,60 kuna, od čega iz Europskog socijalnog fonda 1.809.806,91 kuna. Grad Karlovac sufinancirat će 15 posto ukupne prihvatljive vrijednosti projektne prijave odnosno 319.377 69 kuna”, kaže Maja Purgar, stručna suradnica za pristup informacijama i javnost rada Grada Karlovca.

Projektom će se učenicima s teškoćama u razvoju, uz odgovarajuću podršku pomoćnika u nastavi, osigurati uvjeti za bolje funkcioniranje i usvajanje obrazovnih sadržaja, uspješniju socijalizaciju i stvaranje vršnjačkih odnosa sukladno njihovim individualnim mogućnostima i potrebama.

Maja Purgar