U srijedu Zoom seminar o Društva “Potrošačica”

Društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske “Potrošačica” organizira, u sklopu projekta “Osviješteni potrošači” i povodom Europskog tjedna održivog razvoja, u srijedu s početkom u 18 sati posredstvom platforme Zoom, mrežni seminar o kružnom gospodarstvu i plastičnim predmetima koji će 2021. godine biti zabranjeni.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac.

Projekt financira Primorsko-goranska županija s tri tisuće kuna.