Karlovčani u Viškovu o pravima potrošača

U utorak s početkom u 10 sati u Domu hrvatskih branitelja u Viškovu, u organizaciji Društva za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske “Potrošačica”, organizira se rasprava “Jesu li potrošači regulatori tržišta” na kojoj će sudjelovati predsjednica Udruge za zaštitu potrošača Karlovca “Korana” Marina Novaković-Matanić, predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Andro Marčev i Gordana Kulišić, te karlovački gradski vijećnik Dimitrije Birač.

Na događaju osvrnut ćemo se na Zakon o zaštiti potrošača kojim je, između ostalog, zabranjeno oglašavanje namijenjeno djeci. Budući da je prosječna ocjena financijske pismenosti 12,3 od 21 bod, na događaju će biti riječi i o financijskom opismenjavanju. Potrošače će se educirati o pravima korisnika u elektroničkim komunikacijama. Uz navedeno, potrošači će biti informirani i o pravima iz javnih usluga.

Ana Smoljak, “Potrošačica”

Raspravu sufinanciraju Županija primorsko-goranska i Općina Viškovo.